Projekt

2022-03-24T09:27:07+01:00

Varbergstunneln

I utvecklingen av ett hållbart samhälle är hållbara transporter en viktig pusselbit. Därför bygger Trafikverket ut Västkustbanan med dubbelspår och tunnel under Varbergs centrum. När spåren byggs i en tunnel minskar bullerstörningarna från järnvägen och miljön i staden förbättras. Dubbelspåret möjliggör snabbare pendling och godstransporter. Bommarna längs med hela sträckan försvinner. Man bygger istället passager över och under spåren för att öka säkerheten. Sträckan Varberg-Hamra, som nu ska få dubbelspår, är cirka nio kilometer lång varav knappt tre kilometer är i tunnel. Våra uppdrag i projektet är projekteringsledning och projektering för entreprenören Implenia som har uppdraget att bygga Varbergstunneln

Välj vilka projekt du vill se