Ellös avloppsreningsverk

På ön Orust vid Ellösefjorden tredubblas befolkningen under sommarmånaderna. Detta sätter stor press på vattenrening och avlopp som nu kräver renovering.

Vårt uppdrag

Tillsammans med miljöteknikbolaget Malmberg Water AB arbetar vi på Seemly Bygg & Fastighet just nu med att om- och tillbygga Ellös avloppsreningsverk.

Orust har idag sju avloppsreningsverk. Målet med projektet är att fördubbla kapaciteten på Ellös avloppsreningsverk för att kunna avveckla övriga sex enheter. Med fokus på driftkostnadseffektivitet och modern teknik kommer det nya reningsverket att uppfylla höga miljökrav.

Seemly bygg & fastighet har i uppdrag att platsleda projektets mark- och byggentreprenader samt projekteringsleda dessa entreprenader.

Med vår erfarenhet inom entreprenadbranschen kompletterar vi Malmbergs processtekniska expertis – tillsammans skapar vi goda förutsättningar för ett lyckat projekt.

Celsiusgatan

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!