Återställning av Brinells högstadium, Nässjö

I augusti 2023 drabbades stora delar av Småland av ett enormt skyfall. Brinells högstadium i Nässjö fick ett helt våningsplan under vatten och skadorna på byggnaden blev så omfattande att skolan inte går att använda.

Vårt uppdrag

Regnovädret som slog till mot hela Sverige är bland de blötaste i Sveriges historia. I flera delar av Sverige slogs nederbördsrekord och flera byggnader drabbades hårt och blev obrukbara. Brinells högstadium i Nässjö var en av dessa. Skolan består av en byggnad i totalt fyra plan och är arbetsplats för cirka 450 elever.

Regnmassorna gjorde att ytvatten och uppträngande dagvatten ur brunnar rann in vid en nödutgång i källarplanet och fyllde stora delar av våningsplanet och nära 950m2 påverkades kraftigt. Efter en snabb insats av saneringsfirman öppnades alla väggar och alla golv revs ut och lokalerna har sedan dess varit tomställda för uttorkning.

Vårt uppdrag är att ta fram komplett förfrågningsunderlag, kalkylera samt projektleda arbetena med återställningen fram till överlämnande till verksamheten. Processen är effektiv, då målet är att kunna öppna upp och vara i fullt bruk till skolstarten 2024. Genom vårt ramavtal på entreprenadbesiktningar med Nässjö kommun så kommer även slutbesiktningen av projektet att genomföras av en av Seemlys besiktningsmän. Vi ser fram emot att se skolan öppna igen i höst.

Vi är Seemly Bygg & Fastighet — möjliggörare med fokus på hållbarhet!

Celsiusgatan

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!