Svenska Kyrkan Uppsala – ombyggnation med återbruk

Med vår erfarenhet inom entreprenadbranschen och vårt starka engagemang för hållbarhet, skapar vi tillsammans med Svenska Kyrkan goda förutsättningar för ett framgångsrikt och miljömedvetet projekt.

Vårt uppdrag

Seemly Bygg och Fastighet öppnade nyligen kontor i Stockholm och Uppsala. Vårt första projekt för kontoret är en omfattande ombyggnation av Svenska Kyrkans lokaler i Uppsala. Det 9000 kvadratmeter stora kontorsprojektet har ett starkt fokus på hållbarhet och återbruk, där bland annat dörrar och glaspartier återanvänds.

Svenska Kyrkan har idag verksamheter i flera olika fastigheter, men planen är att flytta hela sin verksamhet till byggnaden på Kv. Fjärdingen. Dessutom kommer två plan att anpassas för hyresgäster. Det har påbörjats en omfattande ombyggnation av befintliga lokaler samt renovering av garage.

Ann Quarfordt, projektledare, betonade vikten av hållbarhet och återbruk för projektet. Under rivningsprocessen har komponenter därför sparats för att användas vid renoveringen av byggnaden.

Seemly Bygg & Fastighet har fått uppdraget som byggledare samt stöd åt projektledningsorganisationen. Detta är det första stora projektet i Stockholm och Uppsala för kontoret, och projektet beräknas vara klart vid årsskiftet.

Celsiusgatan

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!