Om oss

Vi är stolta medarbetare som driver vår del i Seemlys utveckling. För oss är samverkan och delaktighet en stor del av vår kultur. Alla medarbetare bidrar utifrån sin roll med kundnytta och på så sätt bidrar vi alla till samhällsutvecklingen.

Seemlykonceptet

Seemlykonceptet är en arbetsmetodik som vi verkligen tror på och det sitter i ryggraden hos alla våra medarbetare. Det handlar om att vi finns där helt enkelt—innan, under och efter.

Seemly konceptet

  • Vi går in som ett stöd eller bollplank från start till slut. Målet är ett sömlöst samarbete där vi snabbt adderar värde i hela processen, från anbud till struktur och genomförande.

  • Vi blir en naturlig del i värdekedjan och identifierar även områden som kan förändras. Hur vi kan förbättra effektivitet, lönsamhet och kvalitet i projekten samt hur vi kan jobba ännu bättre tillsammans nästa gång.

Konceptet i sig är kanske ingen revolution. Men vackra ord är en sak. Att leva som man lär, en annan.

Vår historia

Seemly Group grundades våren 2019 av Martin Arvidsson och Andreas Rydberg med intentionen att bygga morgondagens konsultbolag tillsammans med de mest handlingskraftiga och framåtlutade personerna inom sin bransch.

Båda av oss har jobbat i större verksamheter och sett dess fördelar och nackdelar . Vi tror att morgondagen konsultbolag handlar om än mer ökat kundfokus och detta skapas genom ökat medarbetarfokus.

Det bygger vi genom att skapa mellanstora specialistverksamheter med engagerade medarbetare som har möjlighet att påverka sin egen utveckling genom det vi kallar självledarskap.

”På Seemly har vi skapat en miljö där din personliga utveckling inte begränsas, utan tvärtom, vi lyssnar och önskar att inspirera och motivera. Dörren är öppen för alla, vi möjliggör för i princip en obegränsad delaktighet och utveckling. Känslan av att tillhöra och kunna påverka är väldigt stark.

Visionen är vi ska gör våra kunder framgångsrika och på så sett bli konkurrenskraftiga i branschen, där Seemly omnämns positivt för vårt sätt att agera, både externt och internt”

Seemly namnet för oss grundar sig i de engelska uttrycken Seemly behavior (polite, decent, upright, and appropriate) och Seamless cooperation (sömlös samverkan).
Ovan är kärnan i vår värdegrund och den kultur vi bygger samt ryggraden i våra medarbetares DNA.

Martin Arvidsson,
Martin Arvidsson,Golfentusiast
Martin har 18 års arbetslivserfarenhet inom bygg och anläggningsbranschen. Martin var VD samt en av grundarna till EQC Väst AB innan AFRY förvärvade bolaget 2015. Martin har erfarenheter som bl.a Regional Manager på ett av landets största ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur i region väst och ingick under hela perioden i den nationella ledningsgruppen för strategisk styrning av marknadsområdet.
Andreas Rydberg,
Andreas Rydberg,Racketsportentusiast
Andreas har 15 års arbetslivserfarenhet som ekonom varav åren 2015-2018 som CFO för en teknikkonsultverksamhet med 1,4 mdkr i omsättning och 1200 medarbetare i Sverige. Koncernen som Sverige ingick i hade en omsättning på 7 mdkr och var 6 500 medarbetare. Andreas var en del av den svenska ledningsgruppen samt en del av den globala ledningen inom Finans. Andreas har även erfarenhet av styrelsearbete som styrelseledamot.