Vi är Seemly Group

För oss är samverkan och delaktighet en stor del av vår kultur. Alla medarbetare bidrar utifrån sin roll med kundnytta och på så sätt bidrar vi alla till samhällsutvecklingen.

Medarbetare

Kontor

Kunder

Seemly Group

Vilka är vi och varför oss

Vi är det personliga företaget och det visar vi i det dagliga genom att vi är mycket närvarande och måna om våra medarbetare och att alla känner att de kontinuerligt utvecklas.

Våra medarbetares positivitet, driv och energi samt viljan att nå våra gemensamt uppsatta mål har spridit sig i vår verksamhet genom vårt interna arbete med självledarskap.

Seemly är arbetsplatsen för dig som vill kunna påverka mer i din arbetsvardag. Oavsett vilket projekt eller kund som du jobbar med hos oss har vi höga förväntningar på oss själva gällande våra leveranser och vi ställer också samma krav på våra partners.

Seemly Group växer vidare genom ökad efterfrågan från befintliga samt nya kunder och där vårt långsiktiga mål är att vara deras naturliga samarbetspartner.

Vill du blir en del av vår tillväxtresa – hör av dig!

Seemlykonceptet

”På Seemly har vi skapat en miljö där din personliga utveckling inte begränsas, utan tvärtom, vi lyssnar och önskar att inspirera och motivera. Dörren är öppen för alla, vi möjliggör för i princip en obegränsad delaktighet och utveckling. Känslan av att tillhöra och kunna påverka är väldigt stark.

Visionen är vi ska gör våra kunder framgångsrika och på så sett bli konkurrenskraftiga i branschen, där Seemly omnämns positivt för vårt sätt att agera, både externt och internt”

Vår historia

Hur allt startade

Seemly Group grundades våren 2019 av Martin Arvidsson och Andreas Rydberg med intentionen att bygga morgondagens konsultbolag tillsammans med de mest handlingskraftiga och framåtlutade personerna inom sin bransch.

Båda av oss har jobbat i större verksamheter och sett dess fördelar och nackdelar. Vi tror att morgondagen konsultbolag handlar om än mer ökat kundfokus och detta skapas genom ökat medarbetarfokus.

Det bygger vi genom att skapa mellanstora specialistverksamheter med engagerade medarbetare som har möjlighet att påverka sin egen utveckling genom det vi kallar självledarskap.

Seemly namnet för oss grundar sig i de engelska uttrycken Seemly behavior (polite, decent, upright, and appropriate) och Seamless cooperation (sömlös samverkan).

vår historia seemly

Lär känna oss

Vi som driver Seemly

Martin

Martin Arvidsson

Martin har 21 års arbetslivserfarenhet inom bygg och anläggningsbranschen. Martin var VD samt en av grundarna till EQC Väst AB innan AFRY förvärvade bolaget 2015. Martin har erfarenheter som bl.a Regional Manager på ett av landets största ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur i region väst och ingick under hela perioden i den nationella ledningsgruppen för strategisk styrning av marknadsområdet. Har ni behov av senior rådgivning inom projektledning eller beställarstöd för kommande komplexa projekt, då ska ni höra av er till Martin!

Martin

Andreas Rydberg

Andreas har 18 års arbetslivserfarenhet som ekonom varav åren 2015-2018 som CFO för en teknikkonsultverksamhet med 1,4 mdkr i omsättning och 1200 medarbetare i Sverige. Koncernen som Sverige ingick i hade en omsättning på 7 mdkr och var 6 500 medarbetare. Andreas var en del av den svenska ledningsgruppen samt en del av den globala ledningen inom Finans. Andreas har även erfarenhet av styrelsearbete som styrelseledamot. Har ni behov av strategisk rådgivning inom ekonomistyrning för ert kommande projekt eller er verksamhet, då kan ni höra av er till Andreas!

Martin

Anna Wettre

Anna är VD för Finance & Search och har arbetat inom ledande befattningar sedan 15 år och har byggt professionellt nätverk minst lika länge. Hennes erfarenhet som VD och Försäljningschef gör att hon idag arbetar både mot externa kunder som konsult såväl som internt och utvecklar Seemly Finance & Search. Anna har även erfarenheter inom styrelsearbete som styrelseledamot. Vill du ha energi och flexibla lösningar med snabb återkoppling, då ska du kontakta Anna!

Martin

Ante Bergsten Brajkovic

Ante är VD och en av grundare av Seemly Infra. Han har lång erfarenhet från branschen och har haft många olika roller genom åren. Utöver att vara Infras VD och främsta ansikte utåt är han aktiv i projekt, ofta som projekteringsledare eller BIM-samordnare. Ante är entreprenör och en erfaren företagsledare med ett ovanligt stort hjärta! Att hans medarbetare och de i hans närhet trivs och utvecklas är vad som driver honom framåt på jobbet. Vill du bli en del av Infra-teamet, då ska du kontakta Ante!

Martin

Daniel Rosén

Daniel har 18 års branscherfarenhet och har jobbat både inom bygg och anläggningsbranchen och haft många olika roller genom åren. Hans yrkeserfarenhet har till större del präglats av nationella och komplexa projekt där lösningsorientering, nytänk och innovation är ett faktum. Daniel drivs av att utmana sig själv såväl som branschen, kollegor och vänner. Drivkraften hämtas ifrån projektresultat och andra människors resa i och utanför projekt och yrkesroll. Hans naturliga nyfikenhet och orienteringsförmåga har gett stor branschkunskap och ett starkt kontaktnät nationellt som oftast kommer till god nytta i dom roller Daniel åtar sig.

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!