Infra

Genom att kombinera ingenjörsutbildning och engagemang skapar vi en hållbar och bättre framkomlighet i Sverige. Tillsammans med våra kunder säkrar vi upp för en förbättrad transportinfrastruktur inom väg, järnväg, tunnel, hamn, vatten & avlopp.

Våra tjänster

Infra

Projektledning

Som projektledare är det vår roll att leda, styra och ta ekonomiskt ansvar för projekten. I rollen som projektingenjör/bitr. projektledare ingår det att stötta projektledningen med administration, ekonomi och struktur. Vi har erfarenhet både från beställarsidan och som konsult. Våra kunder är både från den offentliga och privata sektorn. 

Projekteringsledning

Som projekteringsledare är det vår roll att projekteringen utförs med rätt kvalitet, att samordna samtliga konsulters kompetenser och att ha en förståelse för projektets helhet. Vi har erfarenhet från att vara projekteringsledare inom både väg- och järnvägsprojekt. 

Projektering

Som projektör inom väg, mark och VA tar vi fram projekteringen för anläggningen som i sin tur resulterar i projektets ritningar och dokument. Vi har erfarenhet som både projektör, teknikansvarig väg och teknikansvarig VA. Våra projekt är inom både väg- och järnväg. 

Byggledning

Som byggledare är det vårt ansvar att under byggskedet administrera, organisera, planera, samordna och styra byggprocessen. Vi har erfarenhet av projekt både på väg och järnväg. 

BIM samordning

Som BIM-samordnare sammanställer vi projektens samordningsmodeller i 3D, kollisionskontroller och förvaltningsinformation. BIM-samordning för oss handlar om att föregå problem och skapa förutsättningar för nästkommande led i projektet och effektivisera projekteringsflödet. Vi har erfarenhet av projekt både på väg och järnväg. 

  Kontakt

  Ante har lång erfarenhet från branschen och har haft många olika roller genom åren. Han är ofta aktiv i projekt som projekteringsledare eller BIM-samordnare. Att hans medarbetare och de i hans närhet trivs och utvecklas är vad som driver honom framåt på jobbet.

  Ante Bergsten Brajkovic

  Vi kombinerar ingenjörsutbildning med ett entreprenörskap, driv framåt och en vilja att utvecklas och utmanas. Att alltid ha ett driv och en vilja att bli bättre och mer effektiva på det vi arbetar med.

  Seemly Infra

  Bli en del av Seemly Infra, hör av er till oss!