Lindholmsförbindelsen

Göteborg Stad har ett infrastrukturprogram – Brunnsbo-Linné via Lindholmensom ska knyta Hisingens och dess många nya stadsdelar närmare fastlandet via ny och utvecklad kollektivtrafik. 

År: 2023 | Plats: Göteborg | Kund: Göteborgs Stad

Tjänst: BIM-samordnare

Brunnsbo – Linné ska bli en ny innerstadsring som kommer att trafikeras av citybuss, stadsbana och spårvagnstrafik.

Region- och kommunfullmäktige fattade 2021 beslut om att en ny förbindelse mellan fastlandet och Hisingen ska vara en tunnel under Göta Älv.  

Utbyggnaden sker inom en befintlig stadsmiljö, vilket innebär att stor hänsyn behöver visas till befintlig infrastruktur samt till boende och verksamma inom området. Projektet är ett av tre projekt inom programmet Brunnsbo-Linné där spårväg ska byggas från Brunnsbo, via Lindholmen, i tunnel under älven för att ansluta till Linnéplatsen.

I delprojektet Lindholmen – Linnéplatsen ska en järnvägsplan och fyra detaljplaner för spårvägstunneln och dess sträckning tas fram.

Vårt uppdrag i projektet är som samordnare för BIM för beställaren Göteborg Stad.  

 

Celsiusgatan

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!