Morgondagens konsultbolag
– din partner i framgång

Vi är ett nischat specialistbolag inom Projektstyrning & Verksamhetsstyrning. Med vår stora erfarenhet och unika arbetssätt har vi skapat lösningar som ger värde på riktigt.

Affärsområden

Bygg & Fastighet

Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Bygg- och Fastighetssektorn och vår breda kompetens och vårt engagemang tillsammans med vår arbetsmetodik säkerställer önskat resultat för våra uppdragsgivare- från tidiga skeden till slutbesiktning och driftöverlämning.

$

Infra

Vi arbetar med infrastrukturprojekt i alla dess skeden och former. Vi går ofta in i specialistroller men tar lika gärna huvudansvaret för ett projekt. Vi har många års erfarenhet från branschen och vana vid att ta ansvar.

$

Finance & Search

Vi erbjuder projekt och verksamhetsstyrning, främst inom ekonomi, hållbarhet och HR. Våra tre funktioner, Interim, Outsourcing och Search anpassas till där ni är idag. Vi ser till att rätt resurs är på rätt plats.

$

Seemly Group

Vi som driver Seemly

För oss är samverkan och delaktighet en stor del av vår kultur. Alla medarbetare bidrar utifrån sin roll med kundnytta och på så sätt bidrar vi alla till samhällsutvecklingen.

kompetens
Vi matchar rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Från planerade och oplanerade arbetstoppar, i korta till långa projekt, och på kort varsel dessutom. Har du behov av förstärkning? Låt oss bli samarbetspartners.
kompetens

Seemly Group

The Seemly way

Med vårt unika arbetssätt har vi skapat lösningar som ger värde på riktigt inom projekt- och verksamhetsstyrning.

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!