Verksamhetsstyrning

En partner för flera tjänsteområden. Verksamhetsstyrning handlar om att få alla pusselbitar att gå i takt och i linje med verksamhetens uppsatta strategiska mål och årliga handlingsplansaktiviteter. Vi har erfarenheten och arbetsmetodiken som behövs för att få alla tjänsteområden att samverka för en stabil verksamstyrning. 

Verksamhetsstyrning

The Seemly way

ekonomi

Ekonomi & Lön

Vi erbjuder in & outsourcing för hela eller delar av er ekonomifunktion – på plats eller på distans. Våra konsulter stöttar er med allt inom ekonomi:

 • Redovisning
 • Bokslut
 • Ekonomistyrning
 • Business & Projekt controller
 • Revision
 • Lön

Ta del av allt detta samt effektivisering & styrning av ekonomiprocesser för att få en perfekt fungerande ekonomiavdelning.

Juridik

Juridik är en viktig men också komplicerad funktion inom de flesta företag. Med vår hjälp kan vi stötta er inom de juridiska utmaningar som ni står inför. Våra utvalda samarbetspartners kan ge er råd och tips inom:

 • Affärsavtal
 • Kompanjonavtal
 • Aktieägaravtal
 • Samarbetsavtal
 • Kund- & leverantörsavtal

Med deras seniora kompetenser inom juridik och framåtlutande anda hjälper vi er att lyckas!

HR

Använd våra funktioner inom HR för att skapa tydlighet och nöjda medarbetare. Våra HR-konsulter klarar de mest komplexa och avancerade frågorna inom HR. Vi erbjuder bland annat HR-stöttning inom:

 • Anställningsavtal
 • SAM (Systematisk arbetsmiljöarbete)
 • Arbetsrätt
 • Lönemodell
 • Medarbetarsamtal och personalhandbok
 • Kompetensprofil
 • Utvecklande ledarskap (UL & UGL)

Hållbarhet

Vi vet att Hållbarhet är en utmaning. Ta hjälp av oss för att klara er resa mot ett hållbart företag. Vi erbjuder kompetenser bland annat inom:

 • Socialt
 • Ekologiskt
 • Ekonomiskt
 • Redovisning

Sälj

Boosta er säljorganisation på rätt sätt. Vi stöttar er med säljstrategier, säljcoaching för både team och individer.

Kommunikation & Marknad

Ett företags varumärke är viktigt ut flera aspekter. Vi hjälper er bygga upp ett starkt och hållbart varumärke genom att addera ett annat perspektiv. Genom vår nyfikenhet och engagemang bygger vi tillsammans upp er nya organisation. Vi kan dessutom erbjuda produktion av medietjänster.

Organisation

Bygg en stabil och långsiktig organisation genom starkt ledarskap. Vi stöttar er vid transformering och strukturella förändringar i er organisation.

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!