Dalskogen – Fiskebäck

Tillsammans med Lysekils kommun tar vi fram handlingar till en ny gång-, cykel- och mopedväg.

År: 2023 | Plats: Lysekil| Kund: Lysekils kommun

Tjänster: Projektering och uppdragsledning för kommande FFU

GCM-vägen ska bli 1,2 km lång och gå längs befintlig väg genom området Dalskogen.

Seemly Infras arbetet innebär att hjälpa kommunen att ta fram underlag för att dels fastställa detaljplan i området, dels vara första handlingar till ett kommande förfrågningsunderlag.

I projektet ingår det att ta fram var och hur den nya gcm-vägen ska gå, handlingar för busshållplatser (upprustning av en befintligt och skapandet av tre nya) samt handlingar för att skapa en ny cirkulationsplats ska skapas i befintlig korsning mellan huvudled och befintligt bostadsområde.

Bakgrunden till projektet är för att skapa ett säkrare sätt för de oskyddade trafikanterna att ta sig mellan Dalskogen och Fiskebäck in mot de mer centrala delarna av Lysekil. Dessutom kommer ett nytt bostadsområde inom kort byggas i närheten.

 

Celsiusgatan

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!