Farehamnen 

Varberg växer! Med staden växer också hamnen som flyttas och byggs ut med en ny kaj och pir i Farehamnen. När den nya hamndelen är klar kommer den bli en av de effektivaste och modernaste i Sverige

År: 2020 | Plats: Varberg | Kund: Varbergs kommun

Tjänst: Samordnande byggledare

Flytten av hamnverksamheten kommer att frigöra stora områden värdefull mark för den nya stadsdelen Västerport. Samtidigt kommer Varberg att få en ny, modern och kajeffektiv hamn. Den nya hamndelen ska vara färdig år 2024.   

 

Den nya kajen blir cirka 325 meter lång. På den kommer virke och pappersmassa hanteras. Den nya piren blir 140 x 40 meter och på den kommer användas till massaved.  

Resurs från Seemly Infra har varit inblandad i projektet från planering och projektering till byggfasen som pågår just nu. Projektet bedrivs som en totalentreprenad. Seemlys resurs är samordnande byggledare med huvudansvar samt inriktad på mark och VA.   

Projektet har bland annat innefattat installation av oljeavskiljare, dagvattenpumpstation och återströmningsskydd. Även muddring av havsbotten, gjutning av betongpålar och nedslagning av cirka 245 stålpålar i havet.  

I projeketet har bergmassor från Varbergstunneln använts, även det ett projekt där Seemly Infra bidrar. 

Vårt uppdrag i projektet är som samordnande byggledare för beställaren Varbergs kommun.

Celsiusgatan

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!