Lundbyleden

Området runt Lundbyleden utvecklas och byggs om av Göteborgs Stad. Tillsammans med dem bygger Trafikverket om leden, som är ett riksintresse, för att få bättre flöde. Seemly Infra har uppdraget som projekteringsledare hos Trafikverket för projektet.

År: 2021 | Plats: Göteborg | Kund: Trafikverket

Tjänster: Projekteringsledning

Som en av Göteborgs viktigaste och mest trafikerade leder ingår Lundbyleden i det nationella stomvägnätet och är därmed av riksintresse.

Den länkar samman E6, E20 och E45 med väg 155 till bland annat Göteborgs hamn, bostäder och industrier i Torslanda samt öarna i Öckerö kommun. Lundbyleden är idag periodvis hårt trafikerad och upplevs av många trafikanter som svårorienterad.

Trafikverkets mål med projektet är att förbättra trafikflödet, öka trafiksäkerheten, säkerställa kopplingen till det lokala vägnätet, både nuvarande och kommande. Projektet är ett samarbete med Göteborgs Stad.

Lundbyleden ska anpassas till den pågående förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs Norra Älvstranden och Backaplan, samt till andra infrastrukturprojekt.

I projektet ingår även att bygga ut Bohusbanan till dubbelspår förbi Brunnsbo för att minska störningskänsligheten på både Hamnbanan och Bohusbanan. En pendeltågsstation anläggs för att skapa nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken och möjliggör en god koppling till stadstrafiken på Hisingen.

lundbyleden-oversiktskarta

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!