Utbyggnad av allmän plats Centralen

Projektledning för utbyggnad allmän plats detaljplan station centralen, detaljplan Norr om Nordstan och Kvarnberget.

År: 2021-2023 | Plats: Göteborg | Kund: Göteborgs Stad

Tjänster: Projektledning

Området är tänkt att bli en integrerad del av den centrala staden i Göteborg, med en urban karaktär och stadskvaliteter som främjar liv och rörelse.

 

Komplex projektledning och stadsplanering av kommande exploateringar samt utbyggnad av allmän plats i centrala Göteborg. Projektstorlek ca 1 Mkr med ledningsomläggningar, gator, torg och kommunala funktioner.

 

Celsiusgatan

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!