Celsiusgatan

Exploateringsförvaltningen i Göteborg Stad tar fram en ny detaljplan för området kring Celsiusgatan. Seemly Infra är med i projektet med framtagning av förfrågningsunderlag för allmän platsmark.

År: 2021 | Plats: Göteborg | Kund: Göteborgs Stad

Tjänster: Uppdragsledning

Detaljplanen Celsiusgatan rymmer bland annat ca 600 lägenheter, hotell och ny förskola.

Planområdet är beläget utmed Östra Eriksbergsgatan på Hisingen.

Detaljprojekteringen innehåller bland annat gator, gångvägar, trappkonstruktioner, planteringar och dagvattenhantering ovan mark för allmän platsmark runt fastigheter. I området idag finns redan bebyggelse som projektet ska ta hänsyn till och anpassas efter. Dessutom ingår nybyggnation av byggnader för olika exploatörer. 

 

Celsiusgatan

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!