Tollered – Ingared, ny gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Tollered i Lerum kommun och Ingared i Alingsås kommun för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

År: 2019 | Plats: Tollered | Kund: Trafikverket

Tjänster: Uppdragsledning, Plansamordning, TA-väg

Den nya gång- och cykelvägen ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna i området.

E20 mellan Tollered och Ingared byggdes ut till motorväg under 2022. Eftersom det är otillåtet för gång- och cykeltrafikanter att använda motorvägar kommer en gång- och cykelväg löpa längsmed sträckan. Det kommer att skapa bättre framkomlighet och avsevärt öka säkerheten för gång och cykeltrafikanter i området.

För boende i området Tolleredskog på östra sidan av E20 innebär en ny gång- och cykelväg möjlighet att ta sig till och från sina fastigheter till fots eller med cykel.

Seemly Infra bidrar till projektet med uppdragsledning, plansamordning och som teknikansvarig väg. 

Cykelväg tollered

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!