Lundbyleden

Projektinformation
2021

Plats: Göteborg

Kund: Trafikverket

Området runt Lundbyleden utvecklas och byggs om av Göteborgs Stad. Tillsammans med dem bygger Trafikverket om leden, som är ett riksintresse, för att få bättre flöde. Seemly har uppdraget som projekteringsledare hos Trafikverket för projektet.

Som en av Göteborgs viktigaste och mest trafikerade leder ingår Lundbyleden i det nationella stomvägnätet och är därmed av riksintresse. Den länkar samman E6, E20 och E45 med väg 155 till bland annat Göteborgs hamn, bostäder och industrier i Torslanda samt Öckerö. Lundbyleden är idag periodvis hårt trafikerad och upplevs av många som svårorienterad.

I ett samarbete med Göteborgs Stad bygger Trafikverket om gator vid Backaplan, för att förbättra trafikflödet och möjliggöra stadsutvecklingen i området vilket ökar trafiksäkerheten och kopplingen till det lokala vägnätet. Lundbyleden ska anpassas till den pågående förtätningen med bostäder, handel och andra verksamheter längs Norra Älvstranden och Backaplan, samt till andra infrastrukturprojekt.

I projektet ingår även att bygga ut Bohusbanan till dubbelspår förbi Brunnsbo för att minska störningskänsligheten på både Hamnbanan och Bohusbanan. En pendeltågsstation anläggs för att skapa nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken och möjliggör en god koppling till stadstrafiken på Hisingen.

Sen 2021 har vi uppdraget som projekteringsledare hos Trafikverket

Våra tjänster

Relaterade projekt