Celsiusgatan

Projektinformation
2021

Plats: Göteborg

Kund: Göteborgs Stad

Trafikkontoret i Göteborg Stad tar fram en ny detaljplan för området kring Celsiusgatan. Seemly är med i projektet med framtagning av förfrågningsunderlag för allmän platsmark.

Detaljplanen Celsiusgatan rymmer bland annat ca 600 lägenheter, hotell och ny förskola. Planområdet är beläget utmed Östra Eriksbergsgatan på Hisingen.

Detaljprojekteringen innehåller gator, gångvägar, trappkonstruktioner, planteringar, dagvattenhantering ovan mark med mera för allmän platsmark runt fastigheter med befintliga byggnader eller med nybyggnation för olika exploatörer.

Beställare är Trafikkontoret, Göteborg Stad.

Våra tjänster

Relaterade projekt