OX2

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver de omställningen mot en hållbar framtid. Seemly Infra stöttade mellan åren 2019-2021 OX2 med ekonomiuppföljning under byggnationen av projektet Hornamossen.

År: 2019 – 2021  | Plats: Hökensås | Kund: OX2

Tjänster: Business controlling

Vindparken Hornamossen ligger på höjdplatån Hökensås väster om Vättern, i Habo kommun, Jönköpings län.

Vindparken omfattar 10 vindkraftverk med en totalhöjd om 175 m. Elproduktionen från vindparken är ca 120 GWh/år.

Alla vindkraftverk på Hornamossen är nu resta och anslutna till elnätet. I och med det har projektets första kilowattimme med förnybar el producerats.

OX2

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!