E20 Tollered – Ingared

Trafikverket har byggt om E20 Tollered–Ingared till motorväg med planskilda korsningar för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

År: 2019-2021 | Plats: Tollered | Kund: Trafikverket

Tjänster: BPU, Projektledning, Uppdragsledning

Den fem kilometer långa sträckan Tollered-Ingared var en fyrfältsväg med plankorsningar.

Sträckan byggdes om till motorväg med planskilda korsningar och en hastighetsbegränsning på 100 km/tim.

På trafikplatsen vid Nääs höjdes standarden på ramper och vägren. I Tollered vid Ormåsvägen/Tolleredskogväg byggdes en ny trafikplats Högelid med kombinerad vägbro och passage för vilt.

Väg E20 ingår som en del i det nationella stamvägnätet, de vägar som bedömts vara viktigast för landets vägtransportförsörjning. Den utgör också riksintresse för kommunikation.

Seemly Infras medarbetare var med i projektet sedan starten år 2013. Vi har genom flera ledande roller varit delaktiga i projektet, från skissfas till färdig anläggning.

E20-Tollered-skiss

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!