Projekt Nya rya, Gryaab

Framtidens avloppsrening med Nya Rya. Nu har Gryaab påbörjat det 15-åriga projektet Nya Rya, så att vi kan fortsätta jobba för ett renare hav även i framtiden. Målet med Nya Rya är ett ombyggt och tillbyggt reningsverk som levererar en hållbar rening för regionen och havet även framåt. Nya Rya är Gryaabs största investering någonsin.

År: 2021 | Plats: Göteborg | Kund: Gryaab

Tjänster: Analys & prognoser, Projektledning

Vårt uppdrag

Består i att ta fram ett verktyg för att simulera olika scenarios avseende kapitalflöden samt resultat-, balansräkningar och avgiftsprognoser under projekttiden 2026-2036 och efter 2036 när investeringen tagits i drift.

Projekt-nya-rya

Seemly Group

Bli en del av Seemly Group, hör av er till oss!