Våra medarbetare

Vårt team av trovärdiga, drivna och kreativa medarbetare drivs av att ligga i framkant. Tillsammans skapar vi en innovativ kultur som genomsyrar alla våra samarbeten. En kultur som gör att vi snabbt kan anpassa oss och svara upp mot varje förändring i våra kunders utveckling.

Vårt team är vår motor.

Infrastruktur

Martin Arvidsson
Martin Arvidsson
Medgrundare Seemlygroup, Uppdragsledare

Martin har 17 års arbetslivserfarenhet som teknikkonsult. Under dessa år har han jobbat med allt från projekt- och uppdragsledning av nationellt prioriterade E20 samt affärsutveckling med huvudfokus på intern projektutveckling och anbudsprocess, förvaltning/utveckling, integrering och inrangeringsprocess. Han har även varit Specialist VR/BIM för Trafikverket. Idag är Martin en av grundarna till Seemly Group och fortsatt aktiv som projekt- och Uppdragsledare med tillfällig fokus på Beställarstöd BPU. Martin har under åren innehaft befattningar bl.a. som Regional Manager på ett av landets största ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur i region väst.

Ante Bergsten Brajkovic
Ante Bergsten Brajkovic

Delägare, VD på Seemly Infra
Projektstyrning, BIM

Ante har arbetat inom bygg- och anläggningsbranschen i över 20 år och har erfarenhet inom flera områden. Hans historia innehåller allt från projektering av hus till projekteringsledning av stora infraprojekt. På resan har ett intresse för den digitala hanteringen i projekt växt fram och BIM blev en pusselbit i samordningen med syfte att öka kvaliteten och effektivisera informationsflödet i projekten.

Madeleine Ströby
Madeleine Ströby

Delägare på Seemly Infra
Projektstyrning

Har arbetat som projekt- samt uppdragsledare inom infrastruktur i nio år. Under dessa nio år har Madeleine arbetat med projekteringsuppdrag för både väg- och järnvägsprojekt, såväl små som stora i stadsmiljö.
Arbetsuppgifter har bland annat inneburit planering, samordning och uppföljning med TKI (tid, kostnad, innehåll) i fokus.

Att leda är en naturlig del av Madeleines arbete där kommunikation, samarbete och förhandlingsteknik ingår i hennes dagliga arbete.

Johan Svensson
Johan Svensson
Delägare på Seemly Infra
Projektledare, TA väg

Johan arbetar med projektstyrning i våra egna eller i våra kunders projekt. Hans bakgrund inom infrastruktur började för 17 år sedan som projektör inom väg/gata/mark
som sen har utvecklats vidare till att bli teknikansvarig och numera projektledare för väg-/gata-/markprojekt.

Att vara ansvarig och leda uppdrag kommer naturligt för Johan eftersom han gillar att få vara med och se hela bilden av ett projekt.

Josefine Spångberg
Josefine Spångberg
Projektstyrning, projektledare

Josefines karriär inom infrastruktur började för sju år sedan. Den har innehållit allt från projektering till uppdragsledning. Där hon på senare år arbetar alltmer med projektstyrning, vilket kan innebära allt från att hoppa in och stötta andra företag till projektstyrning i både små och stora projekt.

Drivs av att arbeta nära uppdragsledningen där hon får en överblick över hela projektet.

Karin Andersson
Karin Andersson
Projektadministration, kommunikation

Karin har arbetat med administration, kommunikation och ekonomi inom samhällsbyggnad och infrastruktur i tio år. Arbetsuppgifterna har bland annat innehållit mötesadministration, samordning och ekonomiuppföljning.
Karin tycker om att arbeta med människor.

Hon gillar att lyssna och att lära sig något nytt varje dag där personliga möten ger henne värdefull energi och inspiration.

Miljö Risk & Säkerhet

Sonja Blom
Sonja Blom
Sonja har 40 års arbetslivserfarenhet där de senaste 20 åren handlat om projektledning och ledarskap inom Miljö, Risk och Säkerhet inom Industri, infrastruktur och byggprojekt.

Under de fem senaste åren har Sonja arbetat som Chef för Miljö, Risk, Säkerhet och Kvalitet på Perstorp OXO AB på anläggningarna i Stenungssund och Nol. Som chef på Perstorp har Sonja hanterat bland annat tillståndsfrågor för både Miljö och Brandfarliga ämnen
samt hanterat kontakter med myndigheter kring ärenden inom så väl miljö som arbetsmiljö och Brandskydd.

Interim & Search

Anna Wettre
Anna Wettre
VD på Seemly Interim, Finance & Search
Affärsutvecklare

Anna har arbetat som VD i startups och tillväxtbolag sedan 2016, som har gett henne erfarenhet inom flera olika områden, inte minst varumärkesstrategi, marknad och sälj.

De senaste 7 åren har fokus varit på affärsutveckling och management. Hennes styrkor ligger i strategi- och förändringsledning för att skapa förståelse och samverkan mellan olika verksamhetsområden. Hennes mission är att få hela bolaget att förstå varför varje medarbetares arbete, varje dag bidrar till bolagets gemensamma målbild.
Anna har byggt upp ett nätverk inte bara i Göteborg utan i hela landet, som är oerhört värdefullt. Tveka inte att höra av er om ni behöver hjälp!

Andreas Rydberg
Andreas Rydberg
Medgrundare Seemlygroup,

CFO

Andreas är en ekonomikonsult med inriktning mot CFO och business controlling. Andreas jobbar även som Projektledare i våra kunders utvecklingsprojekt och ERP/BI projekt.

Andreas har 15 års arbetslivserfarenhet som ekonom varav åren 2015-2018 som CFO för en teknikkonsultverksamhet med 1,4 mdkr i omsättning och 1200 medarbetare i Sverige.
Grundare av Seemly Group, sälj och affärsutveckling.

Interim och Search
Interim och SearchOavsett roller
Vi har både konsulter ute på uppdrag samt standby för att säkra vår leverans.

För våra kunder: Vi finns för att säkerställa kvaliteten och minimera sårbarhet.
För våra konsulter:
Som konsult hos oss har du alltid stöd från hela vårt bolag. Vi finns för att du alltid skall kunna utvecklas och känna tillhörighet inom ditt område. Du är en del av Seemlygänget!

Finance

Pernilla Schillerström
Pernilla Schillerström
Affärsområdeschef Finance,
Auktoriserad Redovisningskonsult

Pernilla har haft egen redovisningsbyrå i över 15 år. Hennes huvudsakliga styrka är att gå in i bolag som behöver förändring och struktur så att målbild stämmer överens med arbetssätt och skapar resultat.

Den erfarenhet från alla år inom redovisningsbranschen har lett till att Pernilla ser självledarskap tillsammans med automatiserade flöden som de viktigaste nycklarna till ett framgångsrikt företag. Genom att låta personalen kontinuerligt arbeta med sitt självledarskap skapar detta ett tydligt värde i ekonomifunktionen hos kund.

Janette Rydin
Janette Rydin
Teamleader

Auktoriserad Redovisningskonsult

Certifierad Affärsrådgivare

 

Janette har startat upp och drivit företag i 23 år och har med sig erfarenheter från flera branscher så som finans, fartygsbyggnation, svets & smide inom grundläggning, uthyrning av bostäder och lokaler samt försäljning av industriförnödenheter.

 

Janettes styrkor är att hon är proaktiv, driven och lösningsorienterad. Hon ser på situationen med andra och nya ögon och är inte färgad av det som redan finns.

Sophia Mohlén
Sophia Mohlén
Kundansvarig Redovisningskonsult/Controller

Sophia gör sitt fjärde år tillsammans med Proekonomi/Seemly Finance som redovisningskonsult efter att hon gick ut på Handelshögskolan. Innan det arbetade hon med service och ansvarade både över personal och ekonomi vilket gör att Sophia har lätt att förstå helheten hos hennes kunder och kan hjälpa dom vidare med både analys, strategiska frågor och redovisning.

Hon tycker att det är viktigt att använda sig av historisk data för att skapa realistiska analyser och presentera rapporter för beslutsunderlag då det påverkar framtiden för våra kunder.
Service och analyser blir allt viktigare då digitaliseringen av de typiska arbetsuppgifterna för en redovisningsekonomi mer effektiva.

 

Föräldraledig t.om. September 2022

Carina Backersgård
Carina Backersgård
Kundansvarig Redovisningskonsult

Carina har arbetat som redovisningskonsult på flera byråer. Hon ser detaljer och tänker strategiskt och tillsammans med hennes servicekänsla och noggrannhet blir Carina enkel att arbeta tillsammans med.

Carina är en konsult som alltid arbetar i positiv anda, för kunden och teamets känsla.
Hon anser att digitalisering skapar värde och underlättar för vår bransch. men det är vid personliga möten och avstämningar som ekonomisk rapportering blir till hjälp att styra bolaget och inte bara ett måste.

Naika Gloria
Naika Gloria
Auktoriserad Löneskonsult

Naika har arbetat som lönekonsult i både små och stora bolag. Hon drivs av noggrannhet, ordning, är omvärldsbevakande med koll på lagar och avtal.

Effektivisering och bra lönesystem skapar möjligheter för Naika att på ett säkert sätt, hjälpa många bolag med lönehantering utan att tumma på kvaliteten i sin leverans.

Thomas Palmdahl
Thomas Palmdahl
Redovisningskonsult

Thomas är driven, stämningshöjande och älskar siffror.

Drivkraften är att se möjlighet att vara med och påverka. Thomas tycker det är spännande och viktigt att medverka till branschens digitalisering, där han själv ligger långt framme. Thomas ser fram emot att utvecklas ännu mer inom rådgivning och analys och vill med detta alltid hjälpa kunden med att lösa komplexa frågor.

Namn kommer inom kort
Kundansvarig Redovisningskonsult

Börjar hos oss v 32

Sandra Johansson
Redovisningskonsult

Karin Mård
Karin Mård
Ekonomiadministratör

Karin arbetar för att ge toppservice, oavsett om det gäller våra kunder eller kollegor. Seemly är perfekt för Karin då hon trivs när det är många bollar i luften och att det kan komma uppgifter som snabbt behöver lösas. Hon uppskattar att arbetsuppgifterna är varierande så att jobbet inte blir enformigt eller bara går på rutin.

Med en bokföring som blir mer automatiserad anser Karin att rådgivning, avstämningar och analyser för att hjälpa företaget att utvecklas blir en viktigare roll. Systemkompetens blir en viktig del för att kunna skapa ett förtroende från kunden för de alltmer digitala processerna.

Torbjörn Fredriksson
Torbjörn Fredriksson
Affärsstrateg

Torbjörn har arbetat med affärsutvecklingsfrågor till företagsledningar ochbolagsstyrelser i över 20 år.

Han har 15 års från en svensk storbank, som kontorschef med stora kunder i Sverige och Tyskland.
7 år som vice Vd och VD i nischbank under stark tillväxt – där han satt i styrelsen för bankägda samarbetsbolag.
Torjörn har även startat upp och utvecklat Facility Management på stort svenskt möbelföretag under 5 år.
Senaste arbetsplats innan Seemly, var som VD på företag inom arbetsplatssäkerhet inom processindustrin, tex olja, gas, kemi och skog under 6 år.
Han älskar att få företagare att ta fram och börja arbeta utefter sin vision och affärsplan och ta tydliga steg framåt.
”Min och vår roll är att ge råd kring utstakad framtid istället för att skicka rapporter kring det som redan hänt”.

Camilla Kallin
Camilla Kallin
HR-konsult

Camilla har arbetat med Arbetsmiljö och HR området strategiskt och operativt i 15år

Hon har 25 års erfarenhet av att leda medarbetare inom offentlig, privat och ideella organisationer.
30 års erfarenhet som ledare inom idrotten på alla nivåer, med både nationella och internationella uppdrag.
Camilla har även initierat och startat upp stora projekt inom idrott, ledarutveckling och event som än idag lever vidare. .
Senaste arbetsplats innan Seemly, var som HR chef på ett stort företag inom Återvinningsbranschen. .
Camilla drivs av att få företag och arbetsplatser att skapa förutsättningar för att kunna prestera hållbart. Det gör att både människan och företaget har möjlighet att växa på alla plan.
”Hon förespråkar enkelhet och tydlighet inom arbetsmiljö och arbetsrätt och kommer in som ett stöd i den eller de delarna som ni har behov av just nu. Camilla är alltid seriös, men, undviker att vara allvarlig. Hon är inte rädd att peka med hela handen om det behövs”.

Insight

Niclas Wulker Pettersson
Niclas Wulker Pettersson
Co-Founder & Digital Strategist

 

Mångårig erfarenhet inom Digitalt, Marketing & Sales. Spetskompetens inom Data, Analys, Insights, Strategi och målgrupper.

Seemly Group

Martin Arvidsson
Martin Arvidsson
Projektledare

Martin har 18 års arbetslivserfarenhet inom bygg och anläggningsbranschen. Martin har även erfarenheter som bland annat Regional Manager på ett av landets största ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur i region väst.

Grundare av Seemly Group, sälj och affärsutveckling.

Andreas Rydberg
Andreas Rydberg
Medgrundare Seemlygroup,

CFO

Andreas är en ekonomikonsult med inriktning mot CFO och business controlling. Andreas jobbar även som Projektledare i våra kunders utvecklingsprojekt och ERP/BI projekt.

Andreas har 15 års arbetslivserfarenhet som ekonom varav åren 2015-2018 som CFO för en teknikkonsultverksamhet med 1,4 mdkr i omsättning och 1200 medarbetare i Sverige.
Grundare av Seemly Group, sälj och affärsutveckling.