Våra medarbetare

Vårt team av trovärdiga, drivna och kreativa medarbetare drivs av att ligga i framkant. Tillsammans skapar vi en innovativ kultur som genomsyrar alla våra samarbeten. En kultur som gör att vi snabbt kan anpassa oss och svara upp mot varje förändring i våra kunders utveckling.

Vårt team är vår motor.

Infrastruktur

Martin Arvidsson
Martin Arvidsson
Medgrundare Seemlygroup, Uppdragsledare

Martin har 18 års arbetslivserfarenhet som teknikkonsult. Under dessa år har han jobbat med allt från projekt- och uppdragsledning av nationellt prioriterade E20 samt affärsutveckling med huvudfokus på intern projektutveckling och anbudsprocess, förvaltning/utveckling, integrering och inrangeringsprocess. Han har även varit Specialist VR/BIM för Trafikverket.

Idag är Martin en av grundarna till Seemly Group och fortsatt aktiv som projekt- och uppdragsledare med tillfällig fokus på beställarstöd BPU. Martin har under åren innehaft befattningar bl.a. som Regional Manager på ett av landets största ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur i region väst.

Ante Bergsten Brajkovic
Ante Bergsten Brajkovic

Delägare, VD på Seemly Infra
Projektstyrning, BIM

Ante har arbetat inom bygg- och anläggningsbranschen i över 20 år och har erfarenhet inom flera områden. Hans historia innehåller allt från projektering av hus till projekteringsledning av stora infraprojekt. På resan har ett intresse för den digitala hanteringen i projekt växt fram och BIM blev en pusselbit i samordningen med syfte att öka kvaliteten och effektivisera informationsflödet i projekten.

Madeleine Ströby
Madeleine Ströby

Delägare på Seemly Infra
Projektstyrning

Madeleine har arbetat som projekt- samt uppdragsledare inom infrastruktur i över tio år. Hon har arbetat med projekteringsuppdrag för både väg- och järnvägsprojekt, såväl små som stora i stadsmiljö.
Arbetsuppgifter har bland annat inneburit planering, samordning och uppföljning med TKI (tid, kostnad, innehåll) i fokus.

Att leda är en naturlig del av Madeleines arbete där kommunikation, samarbete och förhandlingsteknik ingår i hennes dagliga arbete.

Johan Svensson
Johan Svensson
Delägare på Seemly Infra
Projektledare, TA väg

Johan arbetar med projektstyrning i våra egna eller i våra kunders projekt. Han har mer än 20 års erfarenhet inom infrastruktur. Johan började som projektör inom väg/gata/mark som sen har utvecklats vidare till att bli teknikansvarig och numera projektledare för väg-/gata-/markprojekt.

Att vara ansvarig och leda uppdrag kommer naturligt för Johan eftersom han gillar att få vara med och se hela bilden av ett projekt.

Josefine Spångberg
Josefine Spångberg
Projektstyrning, projektledare

Josefines karriär inom infrastruktur började år 2014. Den har innehållit allt från projektering till uppdragsledning. Där hon på senare år arbetar alltmer med projektstyrning, vilket kan innebära allt från att hoppa in och stötta andra företag till projektstyrning i både små och stora projekt.

Drivs av att arbeta nära ledningen där hon får en överblick över hela verksamheten/projektet.

Karin Andersson
Karin Andersson
Projektadministration, kommunikation

Karin har arbetat med administration, kommunikation och ekonomi inom samhällsbyggnad och infrastruktur i över tio år. Arbetsuppgifterna har bland annat innehållit mötesadministration, samordning och ekonomiuppföljning.
Karin tycker om att arbeta med människor.

Hon gillar att lyssna och att lära sig något nytt varje dag där personliga möten ger henne värdefull energi och inspiration.

Martin Tunlid
Martin Tunlid
Projektstyrning, projektledare

Småländsk civilingenjör som sedan examen från Chalmers 2015 arbetat med projekt- och uppdragsledning inom infrastruktur. Främst ägnat sig åt vägplaner i alla dess storlekar men även varit involverad i framtagandet av bygghandlingar och diverse järnvägsprojekt.

Martin är en målmedveten individ som trivs bäst i en prestigelös miljö. Han eftersträvar att vara en god kommunikatör som sprider positiv energi och laganda. Leder sitt arbete med tydlighet och fyndighet och ser vikten av alla projektmedlemmars lika värde.

Tidigare erfarenheter från eget företag har lett till en god känsla för kundkontakter och den sociala aspekten i lyckade samarbeten. Samtidigt finns den tekniska kompetensen och intresset alltid som grund.

Sebastian Georgsson
Sebastian Georgsson
Byggledare

Sebastian har jobbat som byggledare sedan år 2018. Han har under sitt arbetsliv varit med och byggt kritisk infrastruktur som exempelvis VA, gator, exploateringsområden samt hamnar. Sebastian besitter stor erfarenhet av AB04, ABT06 samt AMA, både teoretiskt och praktiskt.

Sebastian har ett brett spektrum av kunskap och erfarenhet och han strävar efter att hitta synergier i dessa, både för sin egen och för kundens del. Sebastian är noggrann och engagerad i sina uppdrag och går in i dem helhjärtat, oavsett omfattning.

Julia Sypo
Byggledare

Julia har 15 års erfarenhet inom samhällsbyggnad från flera olika roller. Hon är utbildad till bro-, anläggnings-och byggingenjör.

Julia har bred bakgrund, hon har jobbat med underhållskalkyler av broar, arkeologisk renovering av byggnader och i uppdragsledning för projekt. Efter sin som roll entreprenadingenjör har hon även erfarenhet av projektekonomi och entreprenadjuridik. Hon trivs med projektarbete i högt tempo, både självständigt och i team.

Miljö Risk & Säkerhet

Sonja Blom
Sonja Blom
Sonja har 40 års arbetslivserfarenhet där de senaste 20 åren handlat om projektledning och ledarskap inom Miljö, Risk och Säkerhet inom Industri, infrastruktur och byggprojekt.

Under de fem senaste åren har Sonja arbetat som Chef för Miljö, Risk, Säkerhet och Kvalitet på Perstorp OXO AB på anläggningarna i Stenungssund och Nol. Som chef på Perstorp har Sonja hanterat bland annat tillståndsfrågor för både Miljö och Brandfarliga ämnen
samt hanterat kontakter med myndigheter kring ärenden inom så väl miljö som arbetsmiljö och Brandskydd.

Interim & Search

Anna Wettre
Anna Wettre
VD på Seemly Interim, Finance & Search
Affärsutvecklare telefon: 0735-467606


Varför jobbar du på Seemly Group?

Jag älskar framåtanda, nytänkande och ärlig professionalism. Det blev helt enkelt en perfect match när jag landade på Seemly och fick växa det vidare. Tillsammans gör vi verklighet av våra visioner.

Vilken största nytta tycker du att gör för Seemlys kunder?

Jag får ofta fin feedback om min ärliga, rådgivande roll där jag väljer att fokusera på människan tillsammans med kundnyttan. Jag tror på att vara en neutral rådgivande part som kan se på verksamheten utifrån med andra ögon.


Om du hade jobbat med en annan profession, än den du har idag, vad skulle det vara och varför?

Läkare. Sedan inom vilket område vet jag inte. Men jag älskar människor kopplat till medicin och lite ”hjälp till självhjälp”-tänket. Det får bli mitt nästa liv!

Andreas Rydberg
Andreas Rydberg
Medgrundare Seemlygroup,

CFO

Andreas är en ekonomikonsult med inriktning mot CFO och business controlling. Andreas jobbar även som Projektledare i våra kunders utvecklingsprojekt och ERP/BI projekt.

Andreas har 15 års arbetslivserfarenhet som ekonom varav åren 2015-2018 som CFO för en teknikkonsultverksamhet med 1,4 mdkr i omsättning och 1200 medarbetare i Sverige.
Grundare av Seemly Group, sälj och affärsutveckling.

Gitte Frost
Gitte Frost
Affärsområdeschef Interim – telefon: 0730-415124

Gitte driver Interim & Search och är den kreativa, professionella och trovärdiga samarbetspartnern inom interims- och searchlösningar.

Gitte har bred och djup erfarenhet av kompetensförsörjning, ledar- och HR frågor. Hon har haft olika ledande och operativa roller i konsult-, rekryterings- och omställningsbranschen, bland annat 12 år inom ManpowerGroup samt flera år som regionchef i ett konsult- och rekryteringsföretag nischat mot fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn.

Interim och Search
Interim och SearchOavsett roller
Vi har både konsulter ute på uppdrag samt standby för att säkra vår leverans.

För våra kunder: Vi finns för att säkerställa kvaliteten och minimera sårbarhet.
För våra konsulter:
Som konsult hos oss har du alltid stöd från hela vårt bolag. Vi finns för att du alltid skall kunna utvecklas och känna tillhörighet inom ditt område. Du är en del av Seemlygänget!

Finance

Pernilla Schillerström
Pernilla Schillerström
Affärsområdeschef Finance,
Auktoriserad Redovisningskonsult

Varför jobbar du på Seemly Group?

För mig är det viktigt att trivas med det jag gör dagligen men också att jobba med rätt människor, människor som är bra på att leda sig själva och andra, drivna personer som gillar att utvecklas och på riktigt klarar förändring.
På Seemly finns dessa personer och en anda som känns i alla bolag i Seemlygruppen.

Vilken största nytta tycker du att gör för Seemlys kunder?

Jag ger dem trygghet att kunna lita på de ekonomiska rapporter och beslutsunderlag vi levererar. Är också ett bollplank i ledningsgruppen där alla actions sätts som gör bolagets tillväxt. Ger ledningen professionell ekonomistyrning.

Om du hade jobbat med en annan profession, än den du har idag, vad skulle det vara och varför?

Jag hade varit polis. Jag vill bidra med att göra skillnad.

Janette Rydin
Janette Rydin
Teamleader

Auktoriserad Redovisningskonsult Certifierad Affärsrådgivare

Varför jobbar du på Seemly Group?

Jag jobbar på Seemly Group för att jag attraheras utav framåtandan, drivet och viljan att utveckla både företagsmässigt som på det personliga planet.

Vilken största nytta tycker du att gör för Seemlys kunder?

Jag hoppas att jag kan bidra med min erfarenhet och mitt intresse för företagande, mitt driv att göra förändring och mitt engagemang i att hitta nya lösningar.

Om du hade jobbat med en annan profession, än den du har idag, vad skulle det vara och varför?

Då jag älskar att hjälpa människor och är extremt lösningsorienterad så tror jag att jag skulle jobba som advokat.

Carina Backersgård
Carina Backersgård
Kundansvarig Redovisningskonsult

Carina har arbetat som redovisningskonsult på flera byråer. Hon ser detaljer och tänker strategiskt och tillsammans med hennes servicekänsla och noggrannhet blir Carina enkel att arbeta tillsammans med.

Carina är en konsult som alltid arbetar i positiv anda, för kunden och teamets känsla.
Hon anser att digitalisering skapar värde och underlättar för vår bransch. men det är vid personliga möten och avstämningar som ekonomisk rapportering blir till hjälp att styra bolaget och inte bara ett måste.

Sara Lindgren
Payroll Specialist – Lönekonsult

Thomas Palmdahl
Thomas Palmdahl
Redovisningskonsult

Thomas är driven, stämningshöjande och älskar siffror.

Drivkraften är att se möjlighet att vara med och påverka. Thomas tycker det är spännande och viktigt att medverka till branschens digitalisering, där han själv ligger långt framme. Thomas ser fram emot att utvecklas ännu mer inom rådgivning och analys och vill med detta alltid hjälpa kunden med att lösa komplexa frågor.

David Karlsson
David Karlsson
Kundansvarig Redovisningskonsult

Varför jobbar du på Seemly Group?

Seemly är den naturliga partnern för bolag som befinner sig i en spännande tillväxtfas. Att få vara med på den resan och hjälpa våra partners att nå sina mål är både utvecklande och inspirerande.
Vilken största nytta tycker du att gör för Seemlys kunder?

Jag är affärsinriktad och noggrann. För mig är det viktigt att leverera de som våra kunder efterfrågar med kvalité och i tid.

Om du hade jobbat med en annan profession, än den du har idag, vad skulle det vara och varför?

Varför inte äga och driva någon strandbar ute på någon tropisk plats i världen?

Sandra Johansson
Sandra Johansson
Redovisningskonsult

Varför jobbar du på Seemly Group?

Jag gjorde min sista LIAperiod hos Seemly och kände mig trygg och välkommen direkt, så det var ett självklart val att stanna kvar och påbörja min yrkeskarriär här. Det är en väldigt stor bredd på kompetens och alla kompletterar varandra väldigt bra så för mig är detta en otroligt bra lärdom att nå ännu högre. Att Seemly har kommit så långt i utvecklingen inom digitaliseringen och fortsätter att utvecklas och drivas framåt gör detta till en väldigt rolig och spännande arbetsplats.

Vilken största nytta tycker du att gör för Seemlys kunder?

Jag har jobbat mycket med service innan och vill hjälpa alla på bästa sätt. Jag tror att jag kommer att kunna förmedla vidare mitt lugn och trygghet till kunderna.

Om du hade jobbat med en annan profession, än den du har idag, vad skulle det vara och varför?

Jag har precis skolat om mig till redovisningsekonom efter många år som frisör så för att inte välja frisör så hade jag jobbat som förskolelärare. Jag har provat på det tidigare och tycker det är så kul att se barnens utveckling och man får mycket glädje tillbaka.

Karin Mård
Karin Mård
Ekonomiadministratör

Varför jobbar du på Seemly Group?

Jag älskar att det är en så familjär, varm och upplyftande arbetsplats. De tror på mig och vågar att ge utrymme för mig att utvecklas och växa – i arbetsuppgifterna men även på ett personligt plan.

Vilken största nytta anser du att du gör för Seemlys kunder?
Jag är väldigt lösningsorienterad och det gör att mina kollegor kan bolla över saker till mig som jag snabbt kan lösa när de själva har mycket annat att göra. Det skapar en snabbare återkoppling till kunden så att inget fastnar mellan stolarna.

Om du hade jobbat med en annan profession, än den du har idag, vad skulle det vara och varför?
Jag älskar kriminologi och drömmer ofta om att bli utredare eller liknande. Något som intresserar mig något otroligt är varför människor begår brott och bakgrunden till brottet. Jag hade gärna velat kunna hjälpa till att lösa brott för att få skipa rättvisa för de som drabbats.

Pontus NordahlKundansvarig
Torbjörn Fredriksson
Torbjörn Fredriksson
Affärsstrateg

Torbjörn har arbetat med affärsutvecklingsfrågor till företagsledningar ochbolagsstyrelser i över 20 år.

Han har 15 års från en svensk storbank, som kontorschef med stora kunder i Sverige och Tyskland.
7 år som vice Vd och VD i nischbank under stark tillväxt – där han satt i styrelsen för bankägda samarbetsbolag.
Torjörn har även startat upp och utvecklat Facility Management på stort svenskt möbelföretag under 5 år.
Senaste arbetsplats innan Seemly, var som VD på företag inom arbetsplatssäkerhet inom processindustrin, tex olja, gas, kemi och skog under 6 år.
Han älskar att få företagare att ta fram och börja arbeta utefter sin vision och affärsplan och ta tydliga steg framåt.
”Min och vår roll är att ge råd kring utstakad framtid istället för att skicka rapporter kring det som redan hänt”.

Camilla Kallin
Camilla Kallin
HR-konsult

Camilla har arbetat med Arbetsmiljö och HR området strategiskt och operativt i 15år

Hon har 25 års erfarenhet av att leda medarbetare inom offentlig, privat och ideella organisationer.
30 års erfarenhet som ledare inom idrotten på alla nivåer, med både nationella och internationella uppdrag.
Camilla har även initierat och startat upp stora projekt inom idrott, ledarutveckling och event som än idag lever vidare. .
Senaste arbetsplats innan Seemly, var som HR chef på ett stort företag inom Återvinningsbranschen. .
Camilla drivs av att få företag och arbetsplatser att skapa förutsättningar för att kunna prestera hållbart. Det gör att både människan och företaget har möjlighet att växa på alla plan.
”Hon förespråkar enkelhet och tydlighet inom arbetsmiljö och arbetsrätt och kommer in som ett stöd i den eller de delarna som ni har behov av just nu. Camilla är alltid seriös, men, undviker att vara allvarlig. Hon är inte rädd att peka med hela handen om det behövs”.

Insight

Niclas Wulker Pettersson
Niclas Wulker Pettersson
Co-Founder & Digital Strategist

 

Mångårig erfarenhet inom Digitalt, Marketing & Sales. Spetskompetens inom Data, Analys, Insights, Strategi och målgrupper.

Bygg & Fastighet

Margaretha Rhodin
Margaretha Rhodin VD och Delägare
Margaretha arbetar med teknikintensiva och komplexa samhällsbyggnad och byggprojekt. Med erfarenhet från produktion och som beställare förstår hon alla sidor och skeden av projekten och vet vad projekten behöver för en säker och lyckad leverans. På meritlistan finns bla 4 st E20 etapper, E01 Olskrokens planskildhet, IKEA Kållered, utbyggnad allmän plats Station Centralen m m. Hon har också en lång erfarenhet som ledare och älskar att bygga effektiva och drivna team. Dessutom brinner hon för arbetsmiljöfrågor i produktionen och stöttar projekten med BAS-P/U frågor.
På bilden ovan har hon haft en räddningsaktion för att undsätta en måsunge som fastnat i en kabelkasun.
Peter Drottz
Peter DrottzProjektledare/ Byggledare
Peter har över 30-års erfarenhet från produktion. Hans specialistkunskap ligger inom betong och genomförbarhet. Han har bland annat erfarenhet av glidform, vattenbilning, undervattensgjutning och vattentäta konstruktioner. Senast kommer han som projekteringsansvarig på ett byggprojekt men arbetar idag för PEAB på Tingstadsmotet och renovering av tunnel. I tidigare roller har han haft stort focus på arbetsmiljön och projektering och utförandefrågor kopplat till det. Han kan stolt stoltsera sig som ” Pappa till Getteröbron i Varberg”
Lava Hussain
Lava HussainProjektledare

Seemly Group

Martin Arvidsson
Martin Arvidsson
Projektledare

Martin har 18 års arbetslivserfarenhet inom bygg och anläggningsbranschen. Martin har även erfarenheter som bland annat Regional Manager på ett av landets största ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur i region väst.

Grundare av Seemly Group, sälj och affärsutveckling.

Andreas Rydberg
Andreas Rydberg
Medgrundare Seemlygroup,

CFO

Andreas är en ekonomikonsult med inriktning mot CFO och business controlling. Andreas jobbar även som Projektledare i våra kunders utvecklingsprojekt och ERP/BI projekt.

Andreas har 15 års arbetslivserfarenhet som ekonom varav åren 2015-2018 som CFO för en teknikkonsultverksamhet med 1,4 mdkr i omsättning och 1200 medarbetare i Sverige.
Grundare av Seemly Group, sälj och affärsutveckling.