Utbyggnad allmän plats Centralen

Projektinformation
3

Plats: Göteborg Stad

Kund: Trafikkontoret Göteborgs Stad

Projektledning för utbyggnad allmän plats detaljplan station centralen, detlajplan Norr om Nordstan och Kvarnberget.

Komplex projektledning och stadsplanering av kommande exploateringar samt utbyggnad av allmän plats i centrala Göteborg. Projektstorlek ca 1 Mkr med ledningsomläggningar, gator, torg och kommunala funktioner.

Våra tjänster

Relaterade projekt