Urval av projekt för Miljö, risk och säkerhet

Projektinformation
2021

Plats: Göteborg, Västra Götaland

Kund: Perstorp och Inovyn

Här har vi sammanställt ett antal av våra senaste projekt för några av våra kunder.

Perstorp OXO AB:
Riskanalyser för markförlagda ledningar, Miljöriskanalyser , grovriskanalyser mm
Ansökan om miljötillstånd för utsläpp av kylvatten
Nol, Handlingsprogram enligt SEVESO direktivet
Nol, Saneringsanmälan, kontrollprogram och slutrapport vid ledningsförläggningen genom Tudors deponi i Nol
Nol, Miljörapportering i Svenska miljörapporteringsportalen
Stenungssund, Säkerhetsrapport enligt SEVESO direktivet
Stenungssunds, Miljörapportering i Svenska miljörapporteringsportalen
Stenungssund, Kemikalierapportering till produktregistret
Stenungssund, Internrevisioner (CO2, ISO 14001, fodersäkerhet mm.)

Perstorp AB:
Projektstöd vid ombyggnad av provtagningsställen enligt REACH, SCC
Projektstöd vid utrednings av potential för In Situ sanering av grundvattenförorening
Projektstöd vid granskning av tillståndshandlingar för ny anläggning
Projektstöd vid byggnation av nya brandskyddssystem (sprinkler samt vattenposter) vid anläggning
och tanklager i Nol

Inovyn:
Beställarstöd vid upphandling av konsult för bedömning av klimatrelaterade risker

 

 

 

Våra tjänster

Relaterade projekt