Tollered – Ingared, ny gång- och cykelväg

Projektinformation
2019

Plats: Tollered

Kund: Trafikverket

Trafikverket planerar för att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Tollered i Lerum kommun och Ingared i Alingsås kommun för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

En ny gång- och cykelväg längs E20 mellan Tollered och Ingared skapar bättre framkomlighet för gång och cykeltrafikanter när E20 Tollered–Ingared byggts ut till motorväg 2022, eftersom det är otillåtet för gång- och cykeltrafikanter att använda motorvägar.

För boende i området Tolleredskog på östra sidan av E20 innebär en ny gång- och cykelväg möjlighet att ta sig till och från sina fastigheter till fots eller med cykel.

En ny gång- och cykelvägen ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna i området. En ny sammanhängande gång- och cykelförbindelse mellan Tollered och Ingared skulle innebära en 3 km kortare och mindre kuperad resväg jämfört med att gå eller cykla via Snipåsvägen.

Våra tjänster

Relaterade projekt