Projektstöd vid byggnation av nya brandskyddssystem

Projektinformation
2021

Plats: Göteborg, Västra Götaland

Kund: Perstorp

Projektstöd vid byggnation av nya brandskyddssystem (sprinkler samt vattenposter) vid anläggning och tanklager i Nol.

Projektstöd vid byggnation av nya brandskyddssystem (sprinkler samt vattenposter) vid anläggning och tanklager i Nol.

Myndighetssamråd vid framtagande av systemlösningar samt projekttidplan. Sanering i samband med ledningsförläggning i förorenat område. Kontrollprogram under sanering samt slutrapport.

Våra tjänster

Relaterade projekt