Projekt Nya rya, Gryaab

Projektinformation
2021

Plats: Göteborg, Västra Götaland

Kund: Gryaab

Framtidens avloppsrening med Nya Rya. Nu har Gryaab påbörjat det 15-åriga projektet Nya Rya, så att vi kan fortsätta jobba för ett renare hav även i framtiden. Målet med Nya Rya är ett ombyggt och tillbyggt reningsverk som levererar en hållbar rening för regionen och havet även framåt. Nya Rya är Gryaabs största investering någonsin.

Vårt Uppdrag:
Består i att ta fram ett verktyg för att simulera olika scenarios avseende kapitalflöden samt resultat-, balansräkningar och avgiftsprognoser under projekttiden 2026-2036 och efter 2036 när investeringen tagits i drift.

Våra tjänster

Relaterade projekt