E20 Tollered – Ingared

Projektinformation
2019

Plats: Tollered

Kund: Trafikverket

Trafikverket bygger ut E20 Tollered–Ingared till motorväg med planskilda korsningar för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Den fem kilometer långa sträckan Tollered-Ingared är idag fyrfältsväg med plankorsningar. Sträckan ska byggas om till motorväg med planskilda korsningar. Sträckan ska byggas om till motorväg med planskilda korsningar och hastighetsbegränsning på 100 km/tim.

På trafikplatsen vid Nääs höjs standarden på ramper och vägren. I Tollered vid Ormåsvägen/Tolleredskogväg byggs den nya trafikplatsen Högelid med kombinerad vägbro och passage för vilt.

Väg E20 ingår som en del i det nationella stamvägnätet, de vägar som bedömts vara viktigast för landets vägtransportförsörjning. Den utgör också riksintresse för kommunikation.

 

Seemlys medarbetare har varit med i projektet sedan det startade 2013. Vi har genom flera ledande roller varit delaktiga i projektet, från skissfas till nuvarande produktion.

Våra tjänster

Relaterade projekt