E20 Tollered – Ingared

Projektinformation
2021

Plats: Göteborg, Västra Götaland

Kund: Trafikverket

Den fem kilometer långa sträckan Tollered-Ingared är idag fyrfältsväg med plankorsningar. Sträckan ska byggas om till motorväg med planskilda korsningar. Väg E20 ingår som en del i det nationella stamvägnätet, de vägar som bedömts vara viktigast för landets vägtransportförsörjning. Den utgör också riksintresse för kommunikation.

Vårt uppdrag:
Vi har genom flera ledande roller varit delaktiga i projektet sedan start, från skiss fas till nuvarande produktion.

Våra tjänster

Relaterade projekt