OX2

Projektinformation
2019

Plats: Hökensås

Kund: OX2

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver de omställningen mot en hållbar framtid. Seemly stöttar projektet med ekonomiuppföljning.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver de omställningen mot en hållbar framtid.

Seemly Infra har sedan hösten 2019 stöttat OX2 med ekonomiuppföljning under byggnationen av projektet Hornamossen.

Vindparken Hornamossen ligger på höjdplatån Hökensås väster om Vättern, i Habo kommun, Jönköpings län. Vindparken omfattar 10 vindkraftverk med en totalhöjd om 175 m. Elproduktionen beräknas till omkring 120 GWh/år.

Alla vindkraftverk på Hornamossen är nu resta och anslutna till elnätet. I och med det har projektets första kilowattimme förnybar el producerats.

Våra tjänster

Relaterade projekt