Business controller, Semcon

Projektinformation
2021

Plats: Göteborg, Västra Götaland

Kund: Semcon

Semcon är ett internationellt teknikföretag med över 1 800 medarbetare i sju länder. Vi hjälper våra kunder att omvandla teknik till unika användarupplevelser genom att förena fysiska och digitala lösningar.

Vårt uppdrag:
Interim business controller för två divisioner inom affärsområdet Engineering & Digital Services. Uppdraget innefattade bla analys, rapportering, budget och prognoser till divisionscheferna och avdelningscheferna samt avrapportering till affärsområdesansvarig.

 

Våra tjänster

Relaterade projekt