Boråstapeter – målgruppsanalys

Projektinformation
2020

Plats: Göteborg, Västra Götaland

Kund: Boråstapeter

Projektet syftade till att ta fram deras faktiska målgrupper utifrån vår data och skapa en samsyn kring dessa för att kunden ska kunna fatta data drivna beslut gällande deras målgruppsarbete.

Projektets arbetsprocess var insamling av deras egna data för målgrupperna samt addera vår mosaicdata, vilket låg som grund för det kommande analysskedet.

Nästa fas i projektet var att vi tog fram deras faktiska målgrupper samt kunde ge rekommendationer utifrån den insight som vi hade samlat på oss under projekttiden.

Slutliga målet var att kund ska kunna nyttja dessa insikter till sitt fortsatta interna och externa strategiska målgruppsarbete.

Våra tjänster

Relaterade projekt