Varbergstunneln

Projektinformation
2021

Plats: Varberg

Kund: Trafikverket

Nere i underjorden under Varbergs centrum byggs nu Varbergstunneln. Resan mellan Göteborg och Malmö kommer att gå snabbare när fler tåg får plats på det nya dubbelspåret. Säkerheten ökar och miljön förbättras. Staden kan växa ut mot havet när spåren försvinner under mark.

I utvecklingen av ett hållbart samhälle är hållbara transporter en viktig pusselbit. Därför bygger Trafikverket ut Västkustbanan med dubbelspår och tunnel under Varbergs centrum. När spåren byggs i en tunnel minskar bullerstörningarna från järnvägen och miljön i staden förbättras. Dubbelspåret möjliggör snabbare pendling och godstransporter. Bommarna längs med hela sträckan försvinner. Man bygger istället passager över och under spåren för att öka säkerheten. Sträckan Varberg-Hamra, som nu ska få dubbelspår, är cirka nio kilometer lång varav knappt tre kilometer är i tunnel.

Våra uppdrag i projektet är projekteringsledning och projektering för entreprenören Implenia som har uppdraget att bygga Varbergstunneln

Våra tjänster

Relaterade projekt