Ett företags strategi ligger till grund för vad som sedan borde kommuniceras, hur och mot vilka. Att basera detta på analys, insights och validerade data, ser vi som ett måste.