Rollen som ansvarig eller chef betyder att det finns en mångårig erfarenhet inom både professionen och som ledare. Struktur, analytisk förmåga och god personkännedom tycker vi genomsyrar en bra chef/ledare.