Vi har flera års kunskap från olika roller inom projektledning. Som projektledare är det vår roll att framförallt leda, styra och ta ett ekonomiskt ansvar för projekten. I rollen som projektingenjör ingår det att stötta projektledningen med administration, ekonomi och struktur. Vi har erfarenhet både från beställarsidan och som konsult.