Vi har erfarenhet som projekteringsledare från väg- och järnvägsprojekt. Projekten har stor påverkan på utvecklingen av infrastrukturen i regionen. Det ingår i arbetet som projekteringsledare att säkerställa rätt kvalitet, ha en förståelse för helheten och förmåga att samordna samtliga konsulters kompetenser.