• Projektledning inom Miljö, risk och säkerhet
  • Beställarstöd vid upphandling av miljö och riskrelaterade tjänster
  • Revisioner inom miljö- arbetsmiljö och riskhantering
  • Ansökan om miljötillstånd/ tillstånd brandfarlig vara
  • Säkerhetsrapport enligt SEVESO direktivet
  • Myndighetssamråd