Att leda bolag i förändring eller tillväxt kräver både rätt person för att vinna förtroende likväl som erfarenhet och kunskap. Fråga oss om ni står inför en utmaning så kan vi komma in och göra en analys och presentation om potentiella vägval eller låt oss hitta rätt managementkonsult åt er som tar er framåt.

Vi ger dig som ägare och företagare förutsättning att utvecklas på det sett du önskar.

För att utveckla ett företag behöver man arbeta systematiskt med frågor som hör till styrelsearbetet. Genom ägarens mål med verksamheten skapas strategier kring hur bolaget bäst tar sig fram för att tillfredsställa ägarens krav.

För att ägaren och styrelsens vilja ska genomsyra verksamheten arbetar vi med en affärsplan som heter ”Balanced scorecard”, som på ett enkelt och överskådligt sätt ger verksamheten en tydlig bild om vart man är på väg, vad som måste göras och hur det ska göras. Modellen bygger på verksamhetsnära mätning där alla deltar och där varje medarbetare genom sitt dagliga arbete och sin utveckling kan påverka de mål vi har.

Vår övertygelse är att alla måste arbeta med sin affärsplan i det dagliga arbetet för att lyckas nå sin vision. Omvärlden utvecklas och förändras hela tiden, är ni en del av detta? Vi erbjuder er olika paket som hjälp med detta.