Lön har blivit en genre inom ekonomi som börjat ta allt mer plats då det både förändras mycket kring lagar och regler inom kollektivavtal och HR-frågor. Ordning och organisation tillsammans med ett bra lönesystem skapar bra förutsättningar för att inte hamna efter med t.ex. föräldradagar, sjuklön, pension, traktamenten, bonus, kontakt med myndigheter, semester och kvittohantering.

Våra lönekonsulter ser till att ni får rätt förutsättningar så att ni slipper korrigera dyra fel i efterhand. Fråga oss om råd!