Vi jobbar med digital Mosaic – 14 huvudmålgrupper i Sverige, helt baserade på registrerad data. I dessa Mosaicgrupper finns sedan 44 undergrupper. Utöver det finns det i de stora digitala plattformarna ca. 2200 datasegment att tillgå, för att nå sina korrekta målgrupper.