När är mitt bolag stort nog för att behöva en ekonomichef/CFO?

Vi kan erbjuda er en interim CFO vid tillfällen som byte av CFO, börsintroduktion, sjukskrivning och tillväxt.

Vi kan också erbjuda er en ekonomichef/CFO som del av en helhetslösning. Vi upplever att det är vanligt i mindre och mellanstora bolag att ekonomichefen ofta är någon som vuxit med firman. En redovisningsekonom som fått ta på sig alla roller inom ekonomifunktionen genom åren. Den personen är ofta väldigt sårbar och vi kan komma in och stötta er allt från 20% och uppåt för att kompetenssäkra er verksamhet och avlasta er ekonom. På så vis står inte ert bolag och faller vid t.ex. sjukdom eller andra snabba tillfälligheter. Dessutom kan vi se till att ni får rätt rapporter, i rätt tid. Så att VD/Ägare kan ta rätt beslut.

Tillsammans hittar vi er väg framåt!