Vi har erfarenhet inom byggledning, där vi leder utförandet av det projekt som under tidigare skeden projekterats. Under byggskedet administrerar, organiserar, planerar, samordnar och styr vi byggprocessen.