Vi hjälper er med samordningsmodeller i 3D, kollisionskontroller och förvaltningsinformation. BIM-samordning för oss handlar om att föregå problem och skapa förutsättningar för nästkommande led i projektet. Att identifiera nyttan med BIM för projektet och jobba på rätt nivå för att uppfylla krav och effektivisera projekteringsflödet.