Vi jobbar med unika digitala verktyg för att ta fram kunds faktiska målgrupper, baserade helt på data. Det är sedan dessa core målgrupper, samt ev. ”low hanging fruit” grupper ett företag sedan borde basera strategi på och sedan nå i sin kommunikation mot marknaden.