NÅ OSS DIREKT 

Vissa kallar oss för möjliggörare.

Infrastruktur2023-04-18T10:16:27+02:00

Infrastruktur

Vi kombinerar ingenjörsutbildning med ett entreprenörskap, driv framåt och en vilja att utvecklas och utmanas

Bakgrund

  • Startade: 2019

  • Kontor: Göteborg

  • Marknad: Sverige

  • Branscher: Bygg- och anläggning, samhällsbyggnad och infrastruktur
Projektledning
Projekterings-ledning
Byggledning
BIM-samordning
Projektering

Våra tjänster

BIM-samordning2023-01-30T10:51:01+01:00

Vi hjälper er med samordningsmodeller i 3D, kollisionskontroller och förvaltningsinformation. BIM-samordning för oss handlar om att föregå problem och skapa förutsättningar för nästkommande led i projektet. Att identifiera nyttan med BIM för projektet och jobba på rätt nivå för att uppfylla krav och effektivisera projekteringsflödet.

Byggledning2023-01-30T13:38:19+01:00

Vi har erfarenhet inom byggledning, där vi leder utförandet av det projekt som under tidigare skeden projekterats. Under byggskedet administrerar, organiserar, planerar, samordnar och styr vi byggprocessen.

Projektering2023-01-31T08:37:17+01:00

Vi har arbetat med projektering inom infrastruktur i små och stora projekt för både statliga och kommunala kunder. Vi har haft roller som både projektör och teknikansvarig väg.

Projekteringsledare2023-01-30T10:49:42+01:00

Vi har erfarenhet som projekteringsledare från väg- och järnvägsprojekt. Projekten har stor påverkan på utvecklingen av infrastrukturen i regionen. Det ingår i arbetet som projekteringsledare att säkerställa rätt kvalitet, ha en förståelse för helheten och förmåga att samordna samtliga konsulters kompetenser.

Projektledning2023-01-31T08:39:10+01:00

Vi har flera års kunskap från olika roller inom projektledning. Som projektledare är det vår roll att framförallt leda, styra och ta ett ekonomiskt ansvar för projekten. I rollen som projektingenjör ingår det att stötta projektledningen med administration, ekonomi och struktur. Vi har erfarenhet både från beställarsidan och som konsult.

 

Vår USP

Vi uppfattas som trovärdiga, drivna och kreativa i våra projekt och ses som den naturliga samarbetspartnern vid förfrågningar från våra kunder. Vi har gott om goda kontakter i branschen tack vare många år på olika företag och inom varierande positioner.

Våra senaste projekt

2022-03-24T09:27:07+01:00

Varbergstunneln

I utvecklingen av ett hållbart samhälle är hållbara transporter en viktig pusselbit. Därför bygger Trafikverket ut Västkustbanan med dubbelspår och tunnel under Varbergs centrum. När spåren byggs i en tunnel minskar bullerstörningarna från järnvägen och miljön i staden förbättras. Dubbelspåret möjliggör snabbare pendling och godstransporter. Bommarna längs med hela sträckan [...]

Referenskunder och partners

MÖT VÅRT TEAM

Varför Seemly?

På Seemly finns en speciell stämning och anda som jag är stolt över. Vi drivs alla av att utvecklas och utmana varandra. Hos oss kommer du arbeta nära erfarna människor som strävar efter att vara trovärdiga, kreativa och drivna.

Ante Bergsten Brajkovic

Inga publicerade jobb.

Inga publicerade jobb.

Infrastruktur

Martin Arvidsson
Martin Arvidsson
Medgrundare Seemlygroup, Uppdragsledare

Martin har 18 års arbetslivserfarenhet som teknikkonsult. Under dessa år har han jobbat med allt från projekt- och uppdragsledning av nationellt prioriterade E20 samt affärsutveckling med huvudfokus på intern projektutveckling och anbudsprocess, förvaltning/utveckling, integrering och inrangeringsprocess. Han har även varit Specialist VR/BIM för Trafikverket.

Idag är Martin en av grundarna till Seemly Group och fortsatt aktiv som projekt- och uppdragsledare med tillfällig fokus på beställarstöd BPU. Martin har under åren innehaft befattningar bl.a. som Regional Manager på ett av landets största ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur i region väst.

Ante Bergsten Brajkovic
Ante Bergsten Brajkovic

Delägare, VD på Seemly Infra
Projektstyrning, BIM

Ante har arbetat inom bygg- och anläggningsbranschen i över 20 år och har erfarenhet inom flera områden. Hans historia innehåller allt från projektering av hus till projekteringsledning av stora infraprojekt. På resan har ett intresse för den digitala hanteringen i projekt växt fram och BIM blev en pusselbit i samordningen med syfte att öka kvaliteten och effektivisera informationsflödet i projekten.

Madeleine Ströby
Madeleine Ströby

Delägare på Seemly Infra
Projektstyrning

Madeleine har arbetat som projekt- samt uppdragsledare inom infrastruktur i över tio år. Hon har arbetat med projekteringsuppdrag för både väg- och järnvägsprojekt, såväl små som stora i stadsmiljö.
Arbetsuppgifter har bland annat inneburit planering, samordning och uppföljning med TKI (tid, kostnad, innehåll) i fokus.

Att leda är en naturlig del av Madeleines arbete där kommunikation, samarbete och förhandlingsteknik ingår i hennes dagliga arbete.

Johan Svensson
Johan Svensson
Delägare på Seemly Infra
Projektledare, TA väg

Johan arbetar med projektstyrning i våra egna eller i våra kunders projekt. Han har mer än 20 års erfarenhet inom infrastruktur. Johan började som projektör inom väg/gata/mark som sen har utvecklats vidare till att bli teknikansvarig och numera projektledare för väg-/gata-/markprojekt.

Att vara ansvarig och leda uppdrag kommer naturligt för Johan eftersom han gillar att få vara med och se hela bilden av ett projekt.

Josefine Spångberg
Josefine Spångberg
Projektstyrning, projektledare

Josefines karriär inom infrastruktur började år 2014. Den har innehållit allt från projektering till uppdragsledning. Där hon på senare år arbetar alltmer med projektstyrning, vilket kan innebära allt från att hoppa in och stötta andra företag till projektstyrning i både små och stora projekt.

Drivs av att arbeta nära ledningen där hon får en överblick över hela verksamheten/projektet.

Karin Andersson
Karin Andersson
Projektadministration, kommunikation

Karin har arbetat med administration, kommunikation och ekonomi inom samhällsbyggnad och infrastruktur i över tio år. Arbetsuppgifterna har bland annat innehållit mötesadministration, samordning och ekonomiuppföljning.
Karin tycker om att arbeta med människor.

Hon gillar att lyssna och att lära sig något nytt varje dag där personliga möten ger henne värdefull energi och inspiration.

Martin Tunlid
Martin Tunlid
Projektstyrning, projektledare

Småländsk civilingenjör som sedan examen från Chalmers 2015 arbetat med projekt- och uppdragsledning inom infrastruktur. Främst ägnat sig åt vägplaner i alla dess storlekar men även varit involverad i framtagandet av bygghandlingar och diverse järnvägsprojekt.

Martin är en målmedveten individ som trivs bäst i en prestigelös miljö. Han eftersträvar att vara en god kommunikatör som sprider positiv energi och laganda. Leder sitt arbete med tydlighet och fyndighet och ser vikten av alla projektmedlemmars lika värde.

Tidigare erfarenheter från eget företag har lett till en god känsla för kundkontakter och den sociala aspekten i lyckade samarbeten. Samtidigt finns den tekniska kompetensen och intresset alltid som grund.

Sebastian Georgsson
Sebastian Georgsson
Byggledare

Sebastian har jobbat som byggledare sedan år 2018. Han har under sitt arbetsliv varit med och byggt kritisk infrastruktur som exempelvis VA, gator, exploateringsområden samt hamnar. Sebastian besitter stor erfarenhet av AB04, ABT06 samt AMA, både teoretiskt och praktiskt.

Sebastian har ett brett spektrum av kunskap och erfarenhet och han strävar efter att hitta synergier i dessa, både för sin egen och för kundens del. Sebastian är noggrann och engagerad i sina uppdrag och går in i dem helhjärtat, oavsett omfattning.

Julia Sypo
Byggledare

Julia har 15 års erfarenhet inom samhällsbyggnad från flera olika roller. Hon är utbildad till bro-, anläggnings-och byggingenjör.

Julia har bred bakgrund, hon har jobbat med underhållskalkyler av broar, arkeologisk renovering av byggnader och i uppdragsledning för projekt. Efter sin som roll entreprenadingenjör har hon även erfarenhet av projektekonomi och entreprenadjuridik. Hon trivs med projektarbete i högt tempo, både självständigt och i team.

Nyheter

Nyhetsarkiv

Till toppen