INFORMATIONSSÄKERHET – SEEMLY GROUP

21 mars, 2022

Vi på SEEMLY GROUP förstår vikten av att jobba informationssäkert mot samhällsviktiga funktioner och vi har kompetensen att driva projekt inom säkerhet samt omställningsprocesser

Vi på SEEMLY GROUP förstår vikten av att jobba informationssäkert mot samhällsviktiga funktioner och vi har kompetensen att driva projekt inom säkerhet samt omställningsprocesser. Att kunna ställa om är en central del för morgondagens bolag samt att nå ut med rätt information till rätt målgrupper.

Vi har praktisk erfarenhet i områdesskydd, hantering av säkerhetsskyddsklassade handlingar, byggnation och projektering av känsliga anläggningar och fastigheter.

Omställning av våra tjänster pågår genom att alla medarbetare har utbildats sig i säkerhetsklassificerade handlingar. Detta för att SEEMLY vill ta ytterligare ansvar av våra tjänster inom kritiska samhällsfunktioner.

#MSB #morgondagensbolag #tillsammans #seemlygroup

Seemly Bygg & Fastighet
Seemly Infra
Seemly Finance & Search

Dela!

Nyhetsarkiv