SEEMLY Interim – Fokuserar på funktion

11 december, 2019

SEEMLY INTERIM har, sedan starten i våras, handplockat och levererat traditionella roller inom ekonomi och företagsledande befattningar. Företagets grundidé bygger på ”interimaren” som en möjlighet snarare än en kortsiktig nödlösning och fokus ligger på personlig matchning och löpande samarbeten med kund. Vid sidan av traditionella enskilda ekonomiroller, börjar företaget nu också erbjuda hela funktioner.

”Vi är glada över att våra kunder, konsulter och de vi för dialog med delar vår filosofi och synen på ”interimaren” som en möjlighet och förstår värdet av interimsrollen. Vi har också märkt en växande efterfrågan av att leverera hela funktioner inom ekonomiområdet, och det är något vi vill, kan och tänker fortsätta utveckla.” säger Erik Stawreberg, vd för SEEMLY INTERIM.

Värdet i att tillsätta en hel funktion ligger till stor del i att, som kund, vara lugn i SEEMLYs förarbete och vår precisa matchning för alla roller och funktioner. SEEMLY INTERIM agerar då mer castingfunktion, likt en filminspelning. Vi har en tydlig bild av hela projektet, innan, under och efter uppdragets avslut, och tillsätter rätt profiler under gång. Det skapar en trygghet mellan oss och våra kunder.

”Det ska bli otroligt spännande att leverera våra första uppdrag av detta slag”, säger Erik

Dela!

Nyhetsarkiv

Fler nyheter